Regler & villkor i korthet

Genom att beställa någon av våra produkter, godkänner du dessa regler och villkor.
Genom att placera en order på Loudspeaker shop, garanterar du att du är minst 18 år eller har målsmans tillåtelse att köpa från oss.
Alla personuppgifter som du förser oss med eller som vi får, kommer att behandlas av Loudspeaker shop, som ansvarig för personlig information.
Händelser utanför Loudspeaker shop kontroll skall anses som force majeure.
Priset som gäller är det som är aktuellt dagen då du gör din beställning.
Inga fraktkostnader eller avgifter tillkommer.
Kortinformation sänds via säker SSL-kryptering och lagras inte.
Loudspeaker shop förbehåller sig rätten att ändra all information utan föregående meddelande.
Vi tillämpar Konsument- och Distans köplagen.
För företag gäller avtalade villkor.

Regler och villkor

Denna sida innehåller villkor och krav. Läs dessa regler och villkor noggrant innan du beställer några produkter från oss. Du bör förstå att genom att beställa någon av våra produkter, samtycker du att vara bunden av dessa regler och villkor.
Genom att placera en order på Loudspeaker shop, garanterar du att du är minst 18 år gammal (eller ha målsmans tillåtelse att köpa från oss) och accepterar dessa regler och villkor gäller för alla beställningar som placeras hos Loudspeaker shop. Inga av dessa regler och villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter.


Personlig information

Alla personuppgifter som du förser oss med eller som vi får, kommer att behandlas av 
Loudspeaker shop som är ansvarig för personlig information. Den personliga information du lämnar kommer att användas för att säkerställa leveranser till dig, kreditvärdering, för att ge erbjudanden och information om vårt sortiment till dig. Den information du lämnar är endast tillgänglig för Loudspeaker shop och Tictail och kommer inte att delas med tredje part. Du har rätt att ta del av informationen om dig. Du har alltid rätt att begära av Loudspeaker shop att ta bort eller korrigera informationen om dig. Genom att acceptera Loudspeaker shop:s villkor samtycker du till ovanstående.


FORCE MAJEURE

Händelser utanför 
Loudspeaker shop:s kontroll, vilket inte rimligen är förutsebara, skall anses force majeure, vilket innebär att Loudspeaker shop frigörs från Loudspeaker shop:s skyldigheter att fullgöra ingångna avtal. Exempel på sådana händelser är regeringens åtgärder eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt, embargo, brand eller översvämning, sabotage, olyckshändelse, krig, naturkatastrofer, strejker eller brist på leveranser från underleverantörer. I force majeure ingår också regeringsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, förbud etc.


Betalning

Alla varor förblir Loudspeaker shop:s egendom till dess full betalning sker. Det pris som gäller är det aktuella det datum då du gör din beställning. Om du är under 18 år måste du ha föräldrarnas tillstånd att köpa från Loudspeaker shop.
Alla överföringar som utförs genom Loudspeaker shop hanteras och omsätts via tredje part dedikerade gateways för att garantera din säkerhet. Kortinformation lagras inte och all kortinformation hanteras via SSL-kryptering. Vänligen läs de allmänna villkoren för betalningsförmedlaren som valts för transaktionen, som är ansvariga för de gjorda transaktionerna.


Cookies

Loudspeaker shop
använder cookies enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökare. Cookies skadar inte din dator, består endast av text kan inte innehålla virus och upptar nästan ingen plats på din hårddisk. Det finns två typer av cookies: "session cookies" och cookies som sparas permanent på din dator.
Den första typen av cookie som vanligen används är "session cookies". Under tiden du besöker webbplatsen, tilldelar vår webbserver webbläsaren en unik identifierare för att inte förväxla dig med andra besökare. En "sessions-cookie" lagras aldrig permanent på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Om du vill använda Loudspeaker shop utan problem måste du ha aktiverat cookies.
Den andra typen av cookie sparar en fil permanent på din dator. Denna typ av cookie används för att spåra hur besökarna rör sig på webbplatsen. Detta används endast för att erbjuda besökarna bättre service och support. Dessa textfiler kan tas bort. På Loudspeaker shop använder vi denna typ av cookie för att hålla reda på din kundvagn och för att föra statistik på våra besökare. Den information som lagras på din dator är bara ett unikt nummer, utan koppling till personlig information.


Ytterligare information

Loudspeaker shop förbehåller sig rätten att ändra all information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer, köpvillkor och produkterbjudanden utan föregående meddelande. Vid händelse av att en produkt är slutsåld, har Loudspeaker shop rätt att häva beställningen och återbetala inbetalt belopp på bästa sätt. Loudspeaker shop skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdig produkt finns tillgänglig.

Returvillkor

Vid reklamation vänligen kontakta Loudspeaker shop för att lämna information om orsaken till klagomålet, detta innan produkten får returneras.

Tictail ansvarar inte för något innehåll, interaktioner eller överföringar på http://lspshop.tictail.com.

Alla förfrågningar: info@lspshop.se